MƏMMƏDLİ ŞƏFA

Məmmədli Şəfa hal hazırda Azərbaycan Dillər Universiteti Filologiya və Jurnalistika fakultəsi, İngilis dili və Ədəbiyyatı ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsidir. Bir ilə yaxın fərdi tədris fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Praktik İngilis Dili Mərkəzində 3aylıq təcrübə proqramı keçmişdir. Hal-hazırda Kıds English programi uzrə İngilis dili müəllimi kimi çalışır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *